WWW.HOLLANDACAEGITIMI.COM

Hollanda konsolosluğu bilgileri

Adres: Hollanda Caddesi 3, Yildiz, 06550, ANKARA
Telefon: (0312) 409 18 00
Vize: (0312) 409 18 20
Faks: (0312) 409 18 98
E-mail: ank@minbuza.nl

Hollandaca Temel Yerleşim Bilgi Sınavı Nedir?
01-01-2007 tarihinden itibaren Hollanda'ya uzun bir süre için gitmek isteyen ve geçici oturum vizesine (MVV) ihtiyacı olan yabancıların kendi ülkelerinde Hollanda dili(Hollandaca) ve toplumu hakkında bir sınava girmesi ve başarılı olması gerekiyor. Bu zorunluluk Hollanda'da yaşayan biri ile aile oluşturmak veya halen Hollanda'da yaşayan ailesiyle yeniden bir araya gelmek isteyen aile üyeleri için geçerlidir. Ayrıca Hollanda'da görev yapacak din görevlilerinin de söz konusu sınava girmeleri gerekmektedir.

Belli bir süre için Hollanda'da yaşamak isteyen 18-65 yaş arası herkes Hollanda'ya gitmeden önce kendi ülkelerinde bu sınava hazırlanmak ve sınavda başarılı olmak zorundadır. Bu kişiler Hollandaca dili ve Hollanda toplumu hakkında temel bilgileri edinecektir. Edinilen bu bilgiler sınava girecek kişinin sürekli ikame ettiği ülkede bulunan Hollanda temsilciliğinde yapılacak sınavla test edilecektir. Sınav, Hollanda ile doğrudan bağlantılı bir telefon aracılığı ile sesli ve Hollandaca olarak yapılmaktadır. Yani sınav sadece sözlü olarak yapılacaktır.


Sınava Basvuru Nasıl Yapılır?

Sınava başvurunun ilk adımı asagıdaki adresteki formun doldurulmasıdır.

http://www.minbuza.nl/exameninburgering

bu formu doldurarak kayıt işlemini tamamlayan aday ödeme tanıtım numarası alır. Daha sonra bildirilen hesaba 350 Euro sınav harcı yatırılır. Ödeme işlemi gerçekleşince sınava girmek için Hollanda Konsolosluğu veya Büyükelçiliği'nde sınav için telefonla randevu alınabilir.

Sınav Günü Ne Yapılmalı?
Aday, sınav için belirtilen saatten yarım saat önce sınav yerinde hazır olmalıdır. Öncelikle geçerli bir pasaport ile kimliğini doğrular. Daha sonra kişisel bilgileri not edilir, fotoğrafı çekilir ve parmak izi alınır. Ardından konsolosluk görevlisi tarafından adaya sınav süresince neler yapması gerektiği konusunda bilgi verilir. Sınav doğrudan bilgisayara bağlı bir telefon aracılığı ile yapılır. Sınav başlamadan önce adaya Hollandaca olarak kendisinden yapılması istenen şeyler tekrar hatırlatılır. Aday mikrofondan sesi duyar ve sorular bilgisayar aracılığı ile sorulur. Kulaklık eklenmiş mikrofon aracılığı ile aday cevaplarını sesli olarak iletir.

Sınav Konuları Nelerdir?

Sınav iki bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölümde Hollanda toplumu hakkındaki bilgi test edilir. Resimli kitapçığa dayalı 30 soru adaya telefon aracılığı ile sorulur. Bu bölümdeki başlıca konular:

 • Hollanda'da yaşam, coğrafya ve ulaşım,
 • Tarih,
 • Anayasa, demokrasi ve yasalar,
 • Hollandaca ve Hollandaca öğrenmenin önemi,
 • Çocuk bakımı ve eğitim,
 • Sağlık Bakımı,
 • Çalışma ve Gelir.

  İkinci bölümde Hollandaca dil bilgisi test edilir. Yaklaşık 55 sorunun yer aldığı kısım dört bölümden oluşur:
 • Cümle tekrarı,
 • Kısa sorunların cevaplandırılması,
 • Sözcüklerin karşıtlarının söylenmesi,
 • Hikayelerin yeniden anlatılması.


Temel Yerleşim Bilgi Sınavında başarılı olmak için sınavın her iki bölümünden de geçer notu almak gerekmektedir. Sınavın bir bölümünde başarısız olan aday tekrar sınava girmek zorundadır. Sınavdan geçer not alan adayın sertifikası bir yıl için geçerli sayılır. Buna göre sınavda başarılı olan adayların MVV için bir yıl içinde başvuruda bulunması gerekir.


WWW.HOLLANDACAEGITIMI.COM